Mạnh tay chi gần 160 triệu đồng cho một bó hồng dịp Valentine

Một bó hồng trong bộ sưu tập của cửa hàng (Nguồn: ORCHIDYA LONDON)
Một bó hồng trong bộ sưu tập của cửa hàng (Nguồn: ORCHIDYA LONDON)
Một bó hồng trong bộ sưu tập của cửa hàng (Nguồn: ORCHIDYA LONDON)