Lũ bất thường, Chủ tịch Hà Nội trực tiếp chỉ đạo giữa đêm

Chủ tịch thành phố Hà Nội kiểm tra công tác di dân đảm bảo an toàn chống lũ dọc tuyến đê trên sông Bùi.
Chủ tịch thành phố Hà Nội kiểm tra công tác di dân đảm bảo an toàn chống lũ dọc tuyến đê trên sông Bùi.
Chủ tịch thành phố Hà Nội kiểm tra công tác di dân đảm bảo an toàn chống lũ dọc tuyến đê trên sông Bùi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM