Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Long An: Làm bia tưởng niệm 64 thường dân bị giặc Pháp giết hại

Khánh thành Bia tưởng niệm. Ảnh: Ngọc Thạch.
Khánh thành Bia tưởng niệm. Ảnh: Ngọc Thạch.