Lễ giới thiệu Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS

Bà Đinh Thị Thúy - Tổng GĐ Cty CP MISA phát biểu tại Lễ giới thiệu Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.
Bà Đinh Thị Thúy - Tổng GĐ Cty CP MISA phát biểu tại Lễ giới thiệu Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.
Bà Đinh Thị Thúy - Tổng GĐ Cty CP MISA phát biểu tại Lễ giới thiệu Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.
Lên top