Ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: H.Trung.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: H.Trung.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: H.Trung.
Lên top