Lắp cửa van khổng lồ 230 tấn của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Cửa văn ngăn triều nặng 230 tấn được lắp thành công vào trụ pin cống ngăn triều Cây Khô.  Ảnh: Minh Quân
Cửa văn ngăn triều nặng 230 tấn được lắp thành công vào trụ pin cống ngăn triều Cây Khô. Ảnh: Minh Quân
Cửa văn ngăn triều nặng 230 tấn được lắp thành công vào trụ pin cống ngăn triều Cây Khô. Ảnh: Minh Quân
Lên top