Làm gì để thải loại cán bộ yếu kém ở cơ quan nhà nước?

Tinh giản biên chế là nhiệm vụ vô cùng khó khăn tại các cơ quan nhà nước. Ảnh: P.V
Tinh giản biên chế là nhiệm vụ vô cùng khó khăn tại các cơ quan nhà nước. Ảnh: P.V