Kỷ luật bác sỹ “nói xấu” Bộ trưởng Y tế: Làm theo chỉ đạo của cấp trên?

Quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Truyện của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền - Ảnh: Đ.THANH
Quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Truyện của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền - Ảnh: Đ.THANH
Quyết định xử lý kỷ luật bác sĩ Truyện của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền - Ảnh: Đ.THANH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM