“CUỘC CHIẾN” VỚI RÁC - BAO GIỜ CÓ GIẢI PHÁP HỮU HIỆU?

Kỳ cuối: Cần những giải pháp đồng bộ

Ô nhiễm môi trường dòng sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Đông. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ô nhiễm môi trường dòng sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Đông. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ô nhiễm môi trường dòng sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Đông. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top