Kiên Giang: Đổi tàu và lịch tàu hoạt động tuyến Bãi Vòng - Thổ Châu

Bến cảng ở xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Bến cảng ở xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Bến cảng ở xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top