Kiêm phụ bếp, bón cơm suốt 8 năm để chờ biên chế, 26 nhân viên trường mầm non sắp "ra đường"

Hàng chục nhân viên thuộc diện HĐLĐ tại các trường mầm non có nguy cơ buộc thôi việc
Hàng chục nhân viên thuộc diện HĐLĐ tại các trường mầm non có nguy cơ buộc thôi việc
Hàng chục nhân viên thuộc diện HĐLĐ tại các trường mầm non có nguy cơ buộc thôi việc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top