Vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Nam Noy, Lào:

"Không nên quá hoang mang khi so sánh với các thủy điện tại Việt Nam"

Khu vực dân cư bị ảnh hưởng sự cố vỡ đập cách khá xa công trình. Đồ họa BBC
Khu vực dân cư bị ảnh hưởng sự cố vỡ đập cách khá xa công trình. Đồ họa BBC
Khu vực dân cư bị ảnh hưởng sự cố vỡ đập cách khá xa công trình. Đồ họa BBC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top