Không khí lạnh tiếp tục tràn về, Hà Nội và Bắc Bộ giảm liên tiếp 3 độ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Ảnh minh họa: PV
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Ảnh minh họa: PV
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Ảnh minh họa: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM