Kho thịt heo bốc mùi hôi thối chờ bán làm... lạp xưởng

Số thịt heo phát hiện trong nhà ông Tùng
Số thịt heo phát hiện trong nhà ông Tùng
Số thịt heo phát hiện trong nhà ông Tùng
Lên top