Nghệ An thí điểm 14 trường trọng điểm chất lượng cao:

Khó khăn về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất

Khu nội trú trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đã xuống cấp. Ảnh: QĐ
Khu nội trú trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đã xuống cấp. Ảnh: QĐ
Khu nội trú trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đã xuống cấp. Ảnh: QĐ
Lên top