Kỷ luật giáo viên “chê” SGK mới: Trưởng Phòng Giáo dục tiếp thu, khắc phục

Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao tặng khẩu trang y tế cho học sinh miền núi phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao tặng khẩu trang y tế cho học sinh miền núi phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An trao tặng khẩu trang y tế cho học sinh miền núi phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top