Kho chứa vải ở TPHCM bốc cháy dữ dội, dân dập lửa bất thành

Lên top