Khánh thành Cầu Sông Lá ở Hậu Giang trước thềm năm mới

Cây cầu bê tông do tân Hiệp Phát tài trợ có chiều dài 32m, rộng 2.5m.
Cây cầu bê tông do tân Hiệp Phát tài trợ có chiều dài 32m, rộng 2.5m.
Cây cầu bê tông do tân Hiệp Phát tài trợ có chiều dài 32m, rộng 2.5m.
Lên top