Khánh Hòa: Điều tàu cảnh sát biển tìm kiếm gần 100 người đang bị nạn trên biển

Do tiếc tài sản trên các lồng bè nhiều bà con đã chủ  quan không vào bờ mà ở lại trên tàu giữ tai sao nên khi bão vào không kịp trở tay.
Do tiếc tài sản trên các lồng bè nhiều bà con đã chủ quan không vào bờ mà ở lại trên tàu giữ tai sao nên khi bão vào không kịp trở tay.
Do tiếc tài sản trên các lồng bè nhiều bà con đã chủ quan không vào bờ mà ở lại trên tàu giữ tai sao nên khi bão vào không kịp trở tay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM