Khai trừ Đảng Bí thư xã Đồng Tâm

Người dân Đồng Tâm nêu các kiến nghị với Chủ tịch TP Hà Nội.  Ảnh: LĐO
Người dân Đồng Tâm nêu các kiến nghị với Chủ tịch TP Hà Nội. Ảnh: LĐO
Người dân Đồng Tâm nêu các kiến nghị với Chủ tịch TP Hà Nội. Ảnh: LĐO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM