Huyện xin lỗi vì “phê” nhầm làm dân khiếu kiện kéo dài

Văn bản xin lỗi công dân của UBND huyện Krông Nô.
Văn bản xin lỗi công dân của UBND huyện Krông Nô.