Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa: Lũ chưa qua đã phải lo ứng phó bão số 11

Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đang gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đang gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)
Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đang gia cố đê tại xã Thọ Thắng. (Ảnh: HT)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top