Huyện Cần Đước, Long An: Sau 10 ngày, 2 lần đổi màu vùng phòng COVID-19

Huyện Cần Đước tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân. Ảnh: K.Q
Huyện Cần Đước tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân. Ảnh: K.Q
Huyện Cần Đước tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân. Ảnh: K.Q
Lên top