Huế sẽ là nơi đầu tiên sử dụng hệ thống xe đạp thông minh trong cả nước

Nếu thuận lợi, dự án sẽ được hoàn thành vào trước Festival 2020 và Huế sẽ là thành phố đầu tiên sử dụng hệ thống xe đạp thông minh trong cả nước.
Nếu thuận lợi, dự án sẽ được hoàn thành vào trước Festival 2020 và Huế sẽ là thành phố đầu tiên sử dụng hệ thống xe đạp thông minh trong cả nước.
Nếu thuận lợi, dự án sẽ được hoàn thành vào trước Festival 2020 và Huế sẽ là thành phố đầu tiên sử dụng hệ thống xe đạp thông minh trong cả nước.
Lên top