Hơn 240.000 học sinh Khánh Hòa tiếp tục nghỉ học vì bão số 9 Usagi

Lên top