Các trường ĐH tại TPHCM: Tùy tình hình mưa bão mà cho sinh viên nghỉ học hay không