NGHỆ AN:

Hơn 12.000 lao động dịch chuyển qua biên giới

Hợp tác xã Hương Sơn tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động. Ảnh: VŨ THỊ HUYỀN
Hợp tác xã Hương Sơn tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạo công ăn việc làm cho gần 50 lao động. Ảnh: VŨ THỊ HUYỀN