Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoảng hồn cảnh học sinh đu xe tải về nhà ở Cao Bằng

Những cảnh tượng này trông rất nguy hiểm và khiến người đi đường được phen khiếp vía. Ảnh: DHK.
Những cảnh tượng này trông rất nguy hiểm và khiến người đi đường được phen khiếp vía. Ảnh: DHK.