Hỗ trợ người dân vùng ngập úng sớm ổn định cuộc sống

Cứu trợ người dân trong vùng ngập nặng.
Cứu trợ người dân trong vùng ngập nặng.
Cứu trợ người dân trong vùng ngập nặng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top