Hỗ trợ 95 triệu đồng cho các chốt phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo huyện A Lưới tặng quà cho chốt phòng, chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng Nhâm. Ảnh: Võ Tiến.
Lãnh đạo huyện A Lưới tặng quà cho chốt phòng, chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng Nhâm. Ảnh: Võ Tiến.
Lãnh đạo huyện A Lưới tặng quà cho chốt phòng, chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng Nhâm. Ảnh: Võ Tiến.
Lên top