210.000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Chị Nguyễn Thị Ý đã tận tay trao trả lại chiếc ví cho anh Phạm Văn Bảy. Ảnh: CĐCT
Chị Nguyễn Thị Ý đã tận tay trao trả lại chiếc ví cho anh Phạm Văn Bảy. Ảnh: CĐCT
Chị Nguyễn Thị Ý đã tận tay trao trả lại chiếc ví cho anh Phạm Văn Bảy. Ảnh: CĐCT
Lên top