Hiệu trưởng xây nhà trái phép trên đất lấn chiếm

Ngôi  nhà hiệu trưởng trường tiểu học Lê Hồng Phong xây trái phép.
Ngôi nhà hiệu trưởng trường tiểu học Lê Hồng Phong xây trái phép.
Ngôi nhà hiệu trưởng trường tiểu học Lê Hồng Phong xây trái phép.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM