Hiệu trưởng tự quyết khẩu phần của học sinh bán trú bị kiểm điểm

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu (Nghệ An). Ảnh: Việt Hòa
Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu (Nghệ An). Ảnh: Việt Hòa
Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu (Nghệ An). Ảnh: Việt Hòa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top