Kỷ luật hiệu trưởng xúc phạm, “gợi ý” giáo viên phá thai

Kỷ luật bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai. Ảnh:TH
Kỷ luật bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai. Ảnh:TH
Kỷ luật bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai. Ảnh:TH
Lên top