Hãy bình tĩnh – Hà Nội sẽ “khỏe” lại sớm thôi!

Đây sẽ là quãng thời gian để các sinh viên tại Thủ đô học cách bình tĩnh, lạc quan... Ảnh: NVCC.
Đây sẽ là quãng thời gian để các sinh viên tại Thủ đô học cách bình tĩnh, lạc quan... Ảnh: NVCC.
Đây sẽ là quãng thời gian để các sinh viên tại Thủ đô học cách bình tĩnh, lạc quan... Ảnh: NVCC.
Lên top