Hàng trăm cột điện bị “hạ đo ván”: Cần thành lập hội đồng khoa học để đánh giá

Một cột điện bị đổ theo kiểu “tiện ngang” trong bão số 5. Ảnh: Hữu Long
Một cột điện bị đổ theo kiểu “tiện ngang” trong bão số 5. Ảnh: Hữu Long
Một cột điện bị đổ theo kiểu “tiện ngang” trong bão số 5. Ảnh: Hữu Long
Lên top