Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng nghìn tình nguyện viên tham gia dọn rác tại Sơn Trà

Các TNV tham gia nhặt và phân loại rác thải.
Các TNV tham gia nhặt và phân loại rác thải.