Hàng nghìn lao động Transerco mong nhận được trợ cấp

Dịch bệnh COVID-19 khiến hàng nghìn lái phụ xe buýt phải tạm nghỉ không lương. Ảnh: VH
Dịch bệnh COVID-19 khiến hàng nghìn lái phụ xe buýt phải tạm nghỉ không lương. Ảnh: VH
Dịch bệnh COVID-19 khiến hàng nghìn lái phụ xe buýt phải tạm nghỉ không lương. Ảnh: VH
Lên top