Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng ngàn ngư dân Bình Định đón giao thừa trên biển