Hàng ngàn ngư dân Bình Định đón giao thừa trên biển