Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dâu xứ Đài về ngoại đón xuân

Những đôi mắt mong chờ dù biết chắc rằng người thân sẽ đáp xuống sân bay đúng giờ. Ảnh: PV
Những đôi mắt mong chờ dù biết chắc rằng người thân sẽ đáp xuống sân bay đúng giờ. Ảnh: PV