Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hàng loạt phương tiện dính bẫy đinh tặc trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội

Nhiều phương tiện dính bẫy đinh tặc trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội.
Nhiều phương tiện dính bẫy đinh tặc trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội.