Hai xe khách đối đầu, hành khách phá cửa kính thoát ra ngoài

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người thương nặng.
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người thương nặng.