Hai tàu hỏa suýt tông nhau ở Đồng Nai

Nơi hai tàu đã kịp dừng lại khi đang chạy đối đầu. Ảnh: Phước Tuấn.
Nơi hai tàu đã kịp dừng lại khi đang chạy đối đầu. Ảnh: Phước Tuấn.
Nơi hai tàu đã kịp dừng lại khi đang chạy đối đầu. Ảnh: Phước Tuấn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM