Hải Phòng: Tìm biện pháp sửa chữa vết nứt cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm