Hải Phòng: Tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn đất quốc phòng bị "xẻ thịt"

Toàn cảnh khu đất quốc phòng bị lấn chiếm nhìn từ trên cao xuống.
Toàn cảnh khu đất quốc phòng bị lấn chiếm nhìn từ trên cao xuống.
Toàn cảnh khu đất quốc phòng bị lấn chiếm nhìn từ trên cao xuống.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top