Hải Phòng: Một giám đốc doanh nghiệp bị tường bao đổ vùi lấp