Hải Phòng lập đoàn kiểm tra việc mua bán, giá thiết bị y tế phòng dịch

Hải Phòng lập đoàn kiểm tra việc mua bán, sản xuất, giá bán trang thiết bị y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Hải Phòng lập đoàn kiểm tra việc mua bán, sản xuất, giá bán trang thiết bị y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Hải Phòng lập đoàn kiểm tra việc mua bán, sản xuất, giá bán trang thiết bị y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh MD
Lên top