Hải Phòng: Chuyển 700 phạm nhân về trại tạm giam mới