Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hải Phòng: Chuyển 700 phạm nhân về trại tạm giam mới