Hai mẹ con thương vong khi va chạm với xe khách

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.