Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội: Xe Attila bốc cháy ngùn ngụt trên phố Tràng Tiền

Xe máy bốc cháy giữa đường.
Xe máy bốc cháy giữa đường.