Hà Nội: Xe Attila bốc cháy ngùn ngụt trên phố Tràng Tiền

Xe máy bốc cháy giữa đường.
Xe máy bốc cháy giữa đường.
Xe máy bốc cháy giữa đường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM